Perintah Jihad

Tentang Jihad terhadap Nafsu

Tentang jihad pertama ini tiap-tiap orang Islam wajib mengerjakannya , dan jihad inilah yang terutama yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang yang berIman . Menurut riwayat Nabi S.A.W. pernah bersabda :

'' Semulia-mulia peperangan itu ialah berperangnya seorang lelaki terhadap nafsunya dan hawanya ''

JIKA ANDA INGIN MENANYAKAN SOALAN LAIN TENTANG JIHAD , SILAKAN .
KERJASAMA ANDA AMAT SAYA HARGAI ;D